Geri git   Tüp Bebek Forum > BEBEK SAHİBİ OLAN ÜYELERİMİZ > İkiz anneleri

Cevapla
 
Seçenekler Arama Stil
  #1  
Alt 21.February 2010, 21:23
mehtaperkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
mehtaperkan mehtaperkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: Oct 2009
Mesajlar: 101
Standart İkizlerle ilgili ilginç bilgiler.

1000 DOĞUMDAN 4 Ü TEK YUMURTA İKİZİ...
Ana karnında simetri

İkizlerin birbirleriyle her zaman çok özel bir ilişkisi oluyor
Onlar ka*palı bir dünya yaratıyorlar ve başka*larının bu dünyaya girmelerine izin vermiyorlar. Marjorie Wallace'ın kitabı "The Silent Twins" (Sessiz İkiz*ler), üç yaşından itibaren sadece bir*birleriyle konuşan tek yumurta ikiz*leri Jennifer ve June Gibbons'ın ha*yatını anlatıyor. Bu ikizler özel bir dil geliştirmişler ve ailelerini de, kendilerine sadece mektup yazarak iletişim kurmaya zorlamışlardı. Çev*releri tarafından anormal olarak nite*lenen bu kızlar, kundakçılık yaptık*ları için 1982'de 18 yaşındayken Broadmoor hapisanesine konuldular. İkizler hapisteyken bulunan günlük*lerinden, ikisinin de çok gelişkin bir hayal gücüne sahip oldukları ve bir*birleriyle çok yoğun bir aşk/nefret ilişkisi içerisinde bulundukları orta*ya çıktı. 1993 yılının sonunda hapis*ten çıkan Jennifer, salıverildiği gün hastalanarak öldü.

Tek bir yumurtanın neden ikiye bölündüğü hâlâ sır
"Tıpatıp aynı" ikizler, döllenen tek yumurtanın ikiye bölünmesiyle olu*şuyor. Birbirinin aynı olmayan veya "karın kardeşi" ikizler ise, iki ayrı yu*murtanın eşzamanlı döllenmesiyle meydana geliyor. Tek bir yumurtanın neden ikiye bölündüğü hâlâ sır ama, bu bölünmenin oranı bütün dünyada*ki doğumlarda benzer bir oranı açığa vuruyor: 1000 doğumun yüzde 3 ve*ya 4'ü tek yumurta ikizleriyle sonuç*lanıyor. Daha sık görülen "karın kar*deşi" ikizlerde ise, bütün dünyada de*ğişik oranlar gözlemleniyor. Çünkü, bu tip ikizlerin doğumunda, etnik kö*ken, annenin yaşı, besinler ve çiftin hangi sıklıkta seks yaptıkları gibi fak*törler belirleyici oluyor.

İkiz çocuk sa*hibi olmada etnik faktörler var mı?
İngiltere'deki "Çoklu Doğum Vak*fı"nın başkam Dr. Elizabeth Bryan, eğer "1.80 boyunda, geç 30'lu yaşlar*da, beş çocuklu ve cinsel olarak aktif bir Nijeryalı"ysanız, karın kardeşi ikiz sahibi olma şansınızın çok yük*sek olduğunu, buna karşın, "1.50 bo*yunda, 20 yaşında, seks hayatı dü*zenli olmayan, ilk çocuğuna hamile ve ailesinde ikiz bulunmayan bir Ja*pon kadını"ysanız, karın kardeşi ikiz sahibi olma şansınızın bulunmadığını söylüyor. Nijerya'daki Yorubalar'da ikiz çocuk sahibi olma oranının yük*sekliğiyle Japonlar'ın ikiz çocuk sa*hibi olma şansının azlığının temelin*de etnik faktörler var ama, etnik fak*törlerdeki farkı saptamak da o kadar kolay değil. İkiz doğurmayla, yu*murtaların olgunlaşmasını sağlayan "gonadotropin" hormonu arasında bir ilişki olduğu düşünülüyor. Yük*sek oranda gonadotropin, yaşı daha büyük olan kadınlarda ve Nijeryalı*lar'da görülüyor. Nijeryalılar'daki durumun, çok fazla yedikleri yerel*masından kaynaklandığı sanılıyor. İkizlerin varlığı esrarını korumaya devam ediyor ama, onlar, yüzyıllar*dır merak edilen bir sorunun cevabı*nı bulmak için denek olarak da kul*lanılıyorlar. O soru da şu: Bizi biz yapan taşıdığımız genetik mesajlar mıdır? Yoksa çevre faktörleri midir?

Birbirinden ayrı büyüyen ikizlerde ki şaşırtıcı benzer davranışlar
Bu soruya cevap bulmak için, tek yumurta ikizi olan Brigit ve Dorothy Lowe, küçükken birbirlerinden ayı*rılmışlar ve her biri değişik ailelerde büyütülmüş. Yıllar sonra biraraya geldiklerinde, ortaya şu şaşırtıcı so*nuçlar çıkmış: İkizler kendi çocukla*rına birbirine çok benzeyen isimler vermişler, ikisi de aynı sınıfa kadar piyano çalmışlar ve piyanoyu bırak*mışlar, ikisinin de kedilerinin adı "Kaplan"mış ve birbirine çok benze*yen gelinlikler giyerek evlenmişler...
The Twins Study Unit'ten (İkizleri Araştırma Merkezi) Thomas Bouc*hard, buna benzer yüzlerce ikizi araş*tırmış ve ayrı çevrelerde büyüyen tek yumurta ikizlerinin; çok iyi hikaye anlatma, sürekli gülme, denize ters yürüyerek ve dizlerine kadar girme gibi bazı garip özelliklere sahip ol*duklarını kaydetmiş.
Araştırma konusu olan ikizler aynı çevrede büyümedikleri için göster*dikleri, üstelik çok kişisel gibi duran ortak özelliklerin genetik bilgi tara*fından belirlendiği düşünülüyor.

Bir başka deneyde de, tek yumurta ikizleriyle, ayrı ikizlerin zeka ve kişi*likleri birbiriyle karşılaştırılmış
Tho*mas Bouchard, bu deney üzerine, ki*şilik yapısını oluşturan zeka, önder*lik, optimizm ve hatta otoriterlik gibi özelliklerin genlerden kaynaklandığı*nı belirtiyor. Araştırmacı, bütün özel*liklerimizin genler tarafından oluştu*rulmadığını, ama genlerin rolünün sanılanın çok üstünde olduğunu söy*lüyor.
Minnesota Üniversitesi'nden Da*vid Lykken, sonuçlarını 1993'te açık*ladığı ikiz taramasında 900 evli tek yumurta ikizi çifti incelemiş. Bu çift*lerde ikizlerin seçmiş oldukları eşle*rin birbirlerine hiç benzemediği, ama eşlerin diğer ikizi sevmediği ortaya çıkmış. Psikologların, geleneksel ola*rak, insanların kendilerine benzeyen kişilerle evlendiklerini söylediklerini düşünürsek, bu durum biraz kafa ka*rıştırıyor. Lykken'in araştırması, eş seçiminde psikologların inancının ge*çerli olmadığını kanıtlıyor. Bu du*rumda şair Shelley'nin inandığı gibi, biryerlerde en uygun eşi oluşturacak "ikiz ruh"umuz yok ve genlerimizde*ki mesaj, hayatımızın hangi döne*minde harekete geçerse, o sırada ora*da bulunan kişiye aşık oluyoruz.

Çift sarmallı DNA eski kültürler tarafından sezgiyle bilinmiş olabilir mi?
John Lash, her hücrede bulunan çift sarmallı DNA'nın modern bir bu*luş olmasına rağmen, eski kültürler tarafından sezgiyle bilinmiş olması gerektiğini belirtiyor. Belki de bu sezgi, o eski kültürlerin, ikizleri veya çiftleri "Yaradılış" mitlerinin temeli*ne oturtmalarının da nedeni...
Eski Mısırlılar, hayatın başlangı*cında Nun ve Atım isimli ikizlerin ol*duğuna inanırlardı. Atun, kendi başı*na hareket edebilen sperm, Nun ise pasif ve alıcı yumurtaydı. İnanca gö*re, Nun ve Atun ikiz doğurmuşlardı ve bu ikizler de çoğalarak dünyayı yaratmışlardı.
Erken Peru kültürünün de buna benzer bir hikayesi var ama bir fark*la; Perulular, hikayeye bir de "çift" eklemişlerdi. Onların "Yaradılış" destanında, "İkizlerin Tanrısı" demek olan Tanrı Atachuchu yer alıyordu. Tanrı Atachuchu, ilk insanı kendisi*nin aynısı olarak yaratmıştı. Bu yara*tılan adam, kara ırktan bir kadınla çiftleşmiş ve çocukları ikiz olmuştu.

"Aynı" veya "çift" düşüncesi sade*ce ilkel kültürleri etkilemedi
Kraliçe Victoria döneminin Gotik edebiyatın*da da önemli bir "leitmotif" oldu. John Lash, "Çift fikri, ikiliğin en giz dolu yönü... Büyücülükte kullanılan Voodoo bebekleri de aynı çift düşün*cesine dayanıyor. Bebeğe iğne batırılarak, insana da zarar verileceği dü*şünülüyor" açıklamasını getiriyor. Nitekim, gölde kendi imajını görerek kendisine aşık olan Narcissus mitinin temelindeki düşünce de aynı ikiliğe dayanıyor.

İmajın yarattığı korku, imajın aslı*nı yiyip bitirmesinden kaynaklanıyor
Birçok kültürde kişinin kendi aksini görmesi, ölüm haberi olarak yorum*lanıyor. Lash'e göre vampir, "aslını yoketmiş" olan bir imaj ve bu yüzden aynada görünmüyor. 19. yüzyıl ede*biyatında görülen "Çiftseverlik", Ro*bert Louis Stevenson'ın "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" (Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın Garip Olayı) ile Oscar Wilde'ın "Dorian Gray'in Portresi" adlı yapıtlarında da görülüyor. Kendi aksini görmenin "kötü" olduğu fikri, sırtı gümüş işle*meyle kaplı olan ve Topkapı Sarayı müzesinde duvara ters asılan Osman*lı aynalarında da yok mu?

İkizlerde telepati ve biyoritim
Tek yumurta ikizlerinin anlattıkla*rından, bu kişilerin telepatik güçleri*nin de güçlü olduğu ortaya çıkıyor. "How Twins Grow Up?" (İkizler Na*sıl Büyüyorlar?) adlı kitabı için yüz*lerce ikizle görüşen sosyolog Mary Rosambeau'ya göre ise; duyu ötesi algılama (extra sensory perception* ESP) diye birşey yok. Rosambeau'ya göre, aynı yumurtadan olan iki insa*nın biyolojik saatleri aynı noktadan başlıyor ve bu insanların biyoritmik dalgalan birbirinin aynı... Böylece bu kişiler aynı günde aktif veya üzgün olacakları için aynı şeyler başlarına geliyor. Bouchard da telepatik iletişi*me inanmıyor ama, ikizlerin çevreye verdikleri tepkide birbirlerine inanıl*mayacak kadar çok benzediklerini savunuyor.

İkizlerin anne karnında davranışları
Bazen da antik sezgiler modern bi*lim tarafından kanıtlanıyor. Ortaçağ*da karın kardeşi olan kız ve oğlan ikizler, karında ensest ilişkiye girdik*leri sanıldığı için öldürülürlerdi. İn*cil'deki ikizler Jacob ve Esau'nun da anne karnında savaştıklarına inanılır*dı. Günümüzde ultrasonografı, neyse ki ikizlerin anne karnında nasıl dav*randıklarını gösteriyor. Bazı ikizler anne karnında birbirine tekme atar*ken, bazıları da birbirlerini okşamak*tan hoşlanıyor.

Anne karnındaki davranışlar ço*ğunlukla doğumdan sonra da sürü*yor
Bazı ikizler birbirlerine, çok ya*kın olurlarken, sessiz ikizler June ve Jennifer birbirleriyle sürekli kavga ediyorlar ve biri diğerini yönetiyor. Mitlerde ve folklorda da ikizler aslın*da birbirlerine pek benzemiyorlar. Herkes Herkül'ün nasıl bir kahraman olduğunu biliyor ama, onun ikizi İp*hicles hikayede görünmüyor. Bu du*rumun destansı açıklaması, İphic*les'in babasının insan, daha güçlü Herkül'ün babasının ise tanrı Zeus ol*ması. Bugün bu durumun bir açıkla*ması var: "Foeto-foetal Sendrom"... Doktorlar, tek yumurta ikizlerinin, aynı plasentayı paylaşmalarına rağ*men, değişik miktarlarda kan alabi*leceğini biliyorlar...
__________________
Çok şükür benimlesin meleğim...

Büyük gün 5 kasım...
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 22.February 2010, 17:23
fatosseremet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
fatosseremet fatosseremet isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Güvenilir Üye
 
Üyelik tarihi: Oct 2009
Mesajlar: 860
Standart

bir yumurtanın neden ikiye yada çok çok nadir üçe bölündüğü çok ilginç büyük bir sır belkide.sperm faktörümü yada yurmurta mı etkili belkide ikisi birden.ben çift yumurta ikiziyim.kardeşim erkek.benden bir tane daha ortalıkta dolaşsın istemezdim doğrusu. ben tek olmalıyım.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Yüksek fsh ile yeni karşılaşanlara bilgiler zzazize Erken Yumurta Yetmezliğini aşıp tüp bebek tedavisi olacaklar 4 30.October 2010 12:27
aldatan evli erkeklerin ilginç hikayeleri carmen Evlilik 0 11.November 2009 10:18


Şu Anki Saat: 04:18


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.